Truy cập nội dung luôn

Rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-TH về rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Xem chi tiết file đính kèm