Truy cập nội dung luôn

Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1492/UBND-KT về công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019

Xem chi tiết file đính kèm