Truy cập nội dung luôn

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên

 

Sáng 24/12, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên báo cáo khái quát công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên và kế hoạch tổ chức Lễ công bố các quyết định

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư thị ủy Phổ Yên báo cáo khái quát công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, năm 2019 thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, thu hút nhiều dự án mới đầu tư vào địa bàn, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên được Chính phủ công nhận thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, về trước 01 năm so với Nghị quyết. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 682 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 675 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 26,7 tỷ USD (chiếm 96,63% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 59 nghìn tấn; tổng thu ngân sách ước đạt trên 542 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch tỉnh; tạo việc làm tăng thêm cho 5.100 lao động, bằng 130,8% kế hoạch tỉnh, bằng 121,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 1,29%, đạt 117,2% kế hoạch...

Năm 2020, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (KT-XH); chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH và hạ tầng đô thị; tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt, trong đó đầu tư xây dựng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đắc Sơn đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu; chú trọng công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, Quyết định công nhận thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) đã được thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị, kế hoạch và các văn bản liên quan đến cán bộ chủ chốt của thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của Thị ủy; chỉ đạo thành lập 3 Tiểu ban Đại hội (nhân sự, văn kiện, phục vụ). Đồng thời, rà soát quy hoạch cán bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý IV/2019, các đảng bộ trực thuộc Thị ủy chỉ đạo Đại hội chi bộ dưới cơ sở của đơn vị mình xong trước quý I/2019; lựa chọn Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đắc Sơn và Đảng bộ Công an thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức đại hội điểm trong tháng 3/2020 sau đại hội điểm của tỉnh…

Về công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, Quyết định công nhận thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, Lễ công bố được Thị ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên tổ chức vào 19h30 ngày 26/12/2019 tại sân khuôn viên Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên và các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên. Đồng chí yêu cầu thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên tập trung cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng; rà soát lại các chỉ tiêu để đưa vào văn kiện cho sát và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với Lễ công bố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc kiểm tra, rà soát lại các nội dung đảm bảo cho buổi Lễ diễn ra trang trọng, an toàn, ý nghĩa và tiết kiệm nhất.

Nguồn: www.alostories.com

Trần Nhung - Thanh Hiếu