Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 45 UBND tỉnh Thái Nguyên

 

Ngày 07/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến toàn thể lần thứ 45, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cùng 09 huyện, thành, thị tại các điểm cầu. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh điều hành phiên họp.

Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp

Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá, 9 tháng đầu năm 2015, kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 269.000 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch năm, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2014. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 12,96 tỷ USD, bằng 95% kế hoạch năm, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách trong cân đối đạt trên 5.500 tỷ đồng, bằng 111,9% dự toán cả năm, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 9 tháng 2015 ước đạt 69,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng đạt trên 29.000  tỷ đồng, tăng 16,57% so với thời điểm 31/12/2014. Dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt trên 30.300 tỷ đồng, tăng 11,68% so với thời điểm 31/12/2014. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 9 tháng ước đạt 14.437 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân 2015 là 230 nghìn tấn, bằng 108,4% kế hoạch, tăng 6,9% so với vụ Đông Xuân năm 2014. Diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn 9 tháng ước đạt 6.104 ha, bằng 106,5% kế hoạch. Đến nay, có 29 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2015, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, trong 9 tháng tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư mới cho 33 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước với tổng số vốn trên 2.600 tỷ đồng; cấp chứng nhận đầu tư 15 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 176,5 triệu USD.

Công tác an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được đảm bảo, 9 tháng đầu năm 2015 đã cấp 352.500 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 34.500 nghìn đối tượng bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tại cộng đồng và nuôi dưỡng 266 đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, truyền thông tiếp tục có những bước phát triển tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn: Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn phục hồi còn chậm, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương mới đạt khoảng 70% kế hoạch năm; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chưa dứt điểm ở một số dự án; một số dự án được cấp phép đầu tư nhưng tiến độ thực hiện còn chậm; các yêu cầu về an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội như nhà ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, nhu cầu đầu tư cho y tế giáo dục rất lớn, song nguồn vốn để đầu tư còn khó khăn; trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp.

Đồng chí Hoàng Thái Cương, Giám đốc

Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo kế hoạchvốn

đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 và năm 2016

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo dự ước khả năng thực hiện kế hoạch năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 2016; Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 và năm 2016.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó cần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, giải quyết việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, đưa quỹ vào hoạt động trong tháng 11. Các địa phương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, qua đó động viên, khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch, tránh để ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng sau này. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án tại KCN Yên Bình, các dự án nhà ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nhà ở cho công nhân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thành xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, giảm nghèo, trong đó cần thực hiện tốt việc kết nối lao động có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại Tập đoàn Samsung và các doanh nghiệp FDI. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, các lĩnh vực văn hóa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, trong đó làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3, năm 2015. Các cấp, các ngành tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, trong đó, quan  công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; các địa phương cần làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 2016 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 và năm 2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo. Cục Thống kê tỉnh cần rà soát, thống nhất với các ngành về các chỉ tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2015. Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các khoản nợ xây dựng cơ bản, kế hoạch chi thường xuyên, tổng hợp các nguồn vốn để cân đối lại kế hoạch đầu tư công. 

Buổi chiều, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo Báo cáo: Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cấp và mở rộng quy mô các trường dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.

 

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Hải Triều - Duy Linh