Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 41 Thường trực HĐND tỉnh: Xem xét cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 04/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 41 để cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình, kịch bản điều hành Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII; Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ của HĐND tỉnh; các báo cáo nội dung thẩm tra trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. 

 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Phiên họp

Dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh sẽ được diễn ra từ ngày 09 đến ngày 11/12/2019. Đối với công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết; tham mưu dự thảo chương trình Kỳ họp, kịch bản điều hành Kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tham gia ý kiến để hoàn thiện kịch bản theo yêu cầu Kỳ họp.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ban Pháp chế, HĐND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thiện đảm bảo đúng quy định.

Đối với các báo cáo nội dung thẩm tra trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Sau khi nghe đại diện các ban của HĐND đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra những đề xuất kiến nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến giải trình làm rõ và đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung để đảm bảo chặt chẽ hơn đối với các nội dung đã được thẩm tra.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến: Kết quả thực hiện sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020; chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đến Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố… Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành căn cứ các quy định, làm rõ, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện gửi HĐND tỉnh đảm bảo thời gian để trình HĐND tỉnh quyết định tại Kỳ họp. Những nội dung khác cần tham mưu thêm với Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị Văn phòng HĐND và các ban của HĐND tỉnh chủ động báo cáo. 

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Tâm