Truy cập nội dung luôn

Sàn giao dịch việc làm: Kết nối người lao động và doanh nghiệp

 

Trong thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động thì hoạt động tổ chức Sàn giao dịch việc làm đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm đổi mới hình thức, tăng tần suất, qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.

Ngày hội việc làm năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm

Trung tâm đã chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động Sàn giao dịch việc làm với các Phiên giao dịch việc làm định kỳ tổ chức tại Trung tâm; phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thành phố, UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể các cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức các Phiên giao dịch việc làm lưu động tại 34 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn thuộc các huyện: Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, thành phố Thái Nguyên, Phú Bình… Cùng với đó, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh lân cận tổ chức Phiên giao dịch việc làm trực tuyến. 

Các phiên giao dịch việc làm đã được tăng thêm cả về chất lượng và số lượng, cải tiến về quy mô và cách thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, bám sát xu hướng của thị trường lao động và nhu cầu của người lao động trên địa bàn.

Thông qua các Phiên giao dịch việc làm, nhận thức về công tác giải quyết việc làm, học nghề của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tư vấn, định hướng học nghề, phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật cho đông đảo người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận thức được lợi ích từ các Phiên giao dịch việc làm, người lao động, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tích cực tham gia, trung bình mỗi Phiên giao dịch việc làm cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thu hút từ 5 đến 10 đơn vị/ doanh nghiệp và từ 100 đến 200 người lao động tham gia.

Tư vấn giới thiệu việc làm tại Ngày hội việc làm Xuân Kỷ Hợi 2019

Đến hết tháng 10/2019, Trung tâm đã tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm, trong đó: 38 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Sàn Giao dịch việc làm; 37 phiên giao dịch việc làm lưu động (3 phiên cấp huyện và 34 phiên cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) đạt 98% kế hoạch năm; 2 phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Trong số đó có một số phiên giao dịch việc làm chuyên đề như: Ngày hội tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên; Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho nữ lao động các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường; Phiên giao dịch chuyên đề tuyển dụng cho các Trung tâm thương mại, Siêu thị...

Trung tâm cũng đã tham mưu tổ chức thành công Ngày Hội việc làm Xuân Kỷ Hợi 2019, với sự tham gia của 34 doanh nghiệp trực tiếp tại Sàn, 60 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến với trên 40.000 chỉ tiêu tuyển dụng, thu hút 2.500 người lao động. Số lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học trực tiếp và thông qua giao dịch trực tuyến là trên 2.000 lượt người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển các vị trí việc làm và đăng ký tuyển sinh trực tiếp và thông qua giao dịch trực tuyến kết nối 10 tỉnh là 1.140 người.

Nguồn: www.alostories.com

CTV