Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Xin mời xem tại file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn