Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 37/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình

Xem chi tiết file đính kèm