Truy cập nội dung luôn

Theo dõi thông tin sử dụng điện trên trang thông tin của EVN

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1408/UBND-TH về theo dõi thông tin sử dụng điện trên trang thông tin của EVN

Xem chi tiết file đính kèm