Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND huyện khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 5, ngày làm việc thứ 2 cũng là phiên bế mạc kỳ họp

2017-12-19 08:19:00.0

 

Buổi Sáng ngày 19/12 kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XIX bước sang ngày làm việc thứ 2 cũng là phiên bế mạc. 

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX

 

 

 

 

       Tại buổi làm việc, kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5  HĐND huyện khóa XIX tại phiên làm việc buổi chiều ngày 18/12.  Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngoài ra, các đại biểu đã tham gia đóng góp 20  ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như:  Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2018, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ gia đình văn hóa lên 88% trở lên theo nghị quyết HĐND tỉnh giao; đề nghị bổ sung tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và mức giảm tỷ xuất sinh thô và tỷ lệ số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh theo nghị quyết HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó các đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến cụ thể cho từng lĩnh vực công tác  để từ đó có sự điều chỉnh và đề ra các giải pháp thực hiện hợp lý và hiệu quả.

Trung tá Phạm Thế Anh Phó trưởng công an huyện Đại Từ làm rõ các ý kiến của đại biểu HĐND trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Đ/c Trần Văn Tuấn- Giám đốc Điện lực Đại Từ làm rõ các ý kiến của đại biểu HĐND trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn

      Tại kỳ họp đã tiến  hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận tại tổ chiều ngày 18/12. Các đại biểu đã tập trung chất vấn vào những vấn đề mình cảm thấy bức xúc nhất, những vấn đề được đa số cử tri quan tâm, có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, vừa có tính thời sự, vừa có tính lâu dài. Mặt khác, vấn đề được lựa chọn phải là những vấn đề mà đại biểu có thông tin khá đầy đủ, chính xác; hạn chế việc chọn và đi sâu vào những vấn đề nóng nhưng chưa có thông tin đầy đủ, khi các cơ quan chức năng còn đang làm rõ, chưa có biện pháp xử lý khả thi hoặc những vấn đề quá chi tiết, không mang tính phổ biến. Các cơ quan đơn vị  trả lời chất vấn cần đã đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, không giải trình quá dài, không vòng vo né tránh mà trả lời phải đúng vào vấn đề được yêu cầu, thẳng thắn nhận trách nhiệm nếu nội dung chất vấn đề cập đến những tồn tại thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề mà nội dung chất vấn nêu

  Năm 2018  là năm thứ 3 thực hiện NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh năm 2018  thay mặt UBND huyện, đ/cPhạm Duy Hùng – CT UBND huyện đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện sau:

Đồng chí Phạm Duy Hùng CT UBND huyện phát biểu đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của huyện giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

- Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản. Tiếp tục thực hiện công tác cấp đổi, cấp mới, đăng ký biến động QSD đất cho nhân dân. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường.

- Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...  trong đó ưu tiên cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng ký về đích năm 2017.

- Chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý giám sát chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo ngân sách phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép các nguồn vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn vốn đầu tư, quản lý sử dụng sau đầu tư và gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thu hút đầu tư các dự án và triển khai có hiệu quả các dự án trọng tâm của huyện, triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm đến việc làm của người dân bị thu hồi đất vào các dự án.

- Tăng cường chỉ đạo quản lý và thực hiện quy hoạch khu dân cư các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã được phê duyệt.

- Duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục; Nâng cao chất lượng dạy và học; Tiếp tục triển khai đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đề án chống quá tải các trường học trên địa bàn huyện.

- Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện xây dựng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác quả lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

- Phối hợp với UBMTTQ và các ngành đoàn thể chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

- Thực hiện tốt các chính sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, chính sách đối với người có công,  phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, tiếp tục thực hiện tuyên truyền phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, văn hóa của địa phương.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu đơn giản hoá, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “1 cửa” ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, cấp huyện.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ huyện đến tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn; năng lực chuyên môn, tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục giữ vững an ninh - chính trị, đảm bảo trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, các biện pháp tích cực, các giải pháp đột phá để phát huy những lợi thế, những kết quả đạt được trong năm 2017 và hoàn thành thắng lợi các kế hoạch đề ra.

Tại kỳ họp này HĐND đã quyết nghị: . Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Đại Từ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND  huyện năm 2018. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2018 huyện Đại Từ. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.T hông qua báo cáo kết quả Đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Đại Từ. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phòng, chống tội phạm và tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội huyện Đại Từ, giai đoạn 2016 – 2020. Phê chuẩn  kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Tòa án nhân huyện

 Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Đ/c Lê Kim Phúc - Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

                             T/h: Thu Phương, Mạnh Thắng, Vũ Hải

Đài TT - TH Đại TừThống kê truy cập

Đang truy cập:1656

Tổng truy cập: 6148