Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập 1, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02803.823.482

 

ĐẢNG ỦY

1. Bí thư 
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/03/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912500690            
Fax: 
Email: truonghx.donghy@www.alostories.com
2. Phó bí thư (Thường trực)
Họ và tên: Ngô Thị Nhị
Ngày sinh: 20/01/1977
Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 01692627899          
Fax: 
Email:
nhint.donghy@www.alostories.com


 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2000

Tổng truy cập: 534762