Truy cập nội dung luôn

Giải pháp phát triển đảng viên ở Phú Bình

Đảng bộ huyện Phú Bình hiện có gần 6.800 đảng viên, 20 đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn, 11 đảng bộ cơ quan và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc. Năm 2018, Đảng bộ đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là 237 đồng chí. Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ mới đạt gần 60% chỉ tiêu đề ra. Trong đó những đơn vị có số lượng kết nạp đảng viên mới đạt thấp chủ yếu tập trung tại đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn.

Một cuộc họp của Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Xuân Phương (Phú Bình).

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình, trong số 20 đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn thì đến hết tháng 9 toàn huyện chưa có đơn vị nào hoàn thành được 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của năm. Có 8 đảng bộ đạt từ 50% trở lên so với chỉ tiêu đề ra, một số đảng bộ chỉ đạt được không quá 30% chỉ tiêu.

 Ông Dương Viết Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình cho biết: Mặc dù những năm trước, đa số các Đảng bộ trong toàn huyện vẫn hoàn thành được chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nhưng hiện nay rất nhiều địa phương đang đứng trước tình trạng giảm nguồn quần chúng để giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong khi các đối tượng nguồn chủ yếu là đoàn viên thanh niên thì phần lớn các em sau khi học xong cấp III đều có nhu cầu thoát ly đi học tập hoặc làm ăn ở nơi khác. Một số đoàn viên thanh niên ở lại địa phương thì không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp hoặc bản thân họ chưa có ý thức phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, ở các địa phương, một số phong trào thi đua vẫn chưa thực sự thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để họ có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm sát sao. Thực trạng này đã và đang gây nhiều khó khăn cho các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện trong việc tạo nguồn để kết nạp đảng viên.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã đến Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nhã Lộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nhã Lộng, cho biết: Toàn Đảng bộ hiện có 314 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ, năm 2018, Đảng bộ đề ra chỉ tiêu kết nạp 10 đảng viên mới trở lên nhưng đến hết tháng 9, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc mới kết nạp được 5 đảng viên mới, dự kiến trong năm nay Đảng bộ chỉ hoàn thành được 80% chỉ tiêu đặt ra. Trong công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và các chi bộ rất quan tâm nhưng địa phương lại không có nguồn. Lực lượng thanh niên thì đa số đi học, làm ăn xa, một số ít thanh niên lập nghiệp tại quê hương và những quần chúng tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể thì lại không mặn mà với việc vào Đảng mà chủ yếu tập trung phát triển kinh tế.

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã có công văn đề nghị các cấp ủy, chi bộ tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong chi bộ. Những chi bộ có dưới 10 đảng viên phải tạo nguồn kết nạp được ít nhất 1 đồng chí đảng viên. Đối với các chi bộ có từ 10 đảng viên trở lên thì trong nhiệm kỳ phải tạo nguồn kết nạp được từ 2 đảng viên trở lên. Nỗ lực là thế nhưng hầu như năm nào tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng thiếu nguồn phát triển Đảng, nhất là ở các chi bộ nông thôn. Việc kết nạp đảng viên mới đa phần tập trung tại các chi bộ nhà trường.

Tại Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Xuân Phương, mặc dù chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Đảng bộ trong năm nay dự kiến sẽ hoàn thành, nhưng địa phương này cũng có những trăn trở khi nguồn quần chúng là đoàn viên đang ngày càng ít đi. Ông Dương Hữu Viễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Xuân Phương, cho biết: Hiện nay, phần lớn đoàn viên thanh niên ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thoát ly đi làm ăn xa, làm nghề phụ hoặc theo các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Do đó, nguồn đoàn viên thanh niên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng ngày càng giảm, kéo theo đó là việc kết nạp đảng viên trẻ tại các chi bộ nông thôn gặp nhiều khó khăn và khó khắc phục được tình trạng bị “già hóa” đảng viên. Thậm chí một số chi bộ nông thôn nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới như Chi bộ xóm Tân Sơn 8, Chi bộ xóm Núi…

Huyện ủy Phú Bình xác định để từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển Đảng, đòi hỏi cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, phải có các giải pháp đồng bộ, khoa học và mang tính lâu dài. Ông Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Bình, cho biết: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tích cực chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát nguồn, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Trong đó, tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể xóm trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên mới. Chỉ đạo đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở đi dự các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng để họ có những hiểu biết nhất định về Đảng, xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đối với những chi bộ gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy cơ sở cần phân công các đồng chí cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo chi bộ xây dựng và triển khai nghị quyết về công tác kết nạp Đảng và coi đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

 

Nguồn: baothainguyen.vn

Quỳnh Trang