Truy cập nội dung luôn

Cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

 

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện Quyết định số 45 ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021”.

Theo đó, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh sẽ cấp 01 báo, 01 tạp chí và 17 chuyên đề về dân tộc và miền núi của các báo cho vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số.

Cụ thể: cấp Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc cho UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khu vực III, mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ; cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân mỗi người 01 tờ/kỳ; cấp cho HĐND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc vùng dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân mỗi đơn vị 01 tờ/ kỳ…

Nguồn: baothainguyen.org.vn

Tùng Lâm