Truy cập nội dung luôn

Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

15-04-2020

Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Dưới đây là một số điểm chính nổi bật trong Nghị định mới được ban hành: