Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Ái, cư trú tại tổ 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

Xin mời xem file đính kèm tại đây

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng Dịch vụ HCC