Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư (31/10-06/11)

 Xem chi tiết file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn