Số ký hiệu 49/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Vũ Hồng Bắc
Trích yếu Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác