Truy cập nội dung luôn

Văn bản số: 4594/UBND-CNN về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh