Truy cập nội dung luôn

Công văn số: 4946 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 2025 thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên