Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1022/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Chi tiết xem tại file đính kèm!