Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh thái nguyên

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh thái nguyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm!