Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ban hành Quyết định phê duyệt logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường

 

Ngày 13/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Tải nội dung quyết định tại đây