Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

2020-03-11 15:50:00.0

Chiều ngày 11/03/2020, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá vui mừng chào đón 04 đồng chí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

1. Đ/c: Đặng Hiền - Thượng úy, trưởng công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

2. Đ/c: Ma Văn Đàn - Trung úy, phó trưởng công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

3. Đ/c: Đặng Văn Oanh - Thượng úy, công an viên

4. Đ/c: Lao công Phượng - Thiếu úy, công an viên.

04 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức vụ công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

Dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HDND, UBND cùng toàn thể các ban ngành, cán bộ, công chức đang làm việc tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc