Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không cần dán tem

2013-01-24 13:44:00.0

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 2/1 – 31/3/2013, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên toàn mạng bưu chính công cộng. Thư góp ý có thể không dán tem.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mọi tổ chức cá nhân có thể gửi thư không dán tem và trên bì thư phải ghi rõ dòng chữ: “Thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Địa chỉ nơi nhận: Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo niêm yết các thông tin về việc chấp nhận, vận chuyển và phát các thư đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính trên toàn mạng.

Việc làm trên nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được phát tới Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng thời gian, chất lượng theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Tác giả: