Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

2013-01-24 13:49:00.0

Ngày 10/1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2012 của Ban Chỉ đạo về các nội dung: tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo và thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2012, công tác CCTP của tỉnh được triển khai tích cực, hiệu quả. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Hoạt động bổ trợ tư pháp cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ… Công tác CCTP năm 2013 tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về CCTP; lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp….

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh cụ thể: thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch HĐND làm Trưởng Ban và thành viên là lãnh đạo một số cơ quan đơn vị của tỉnh; Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban; Ban Chỉ đạo phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác tổ chức, thực hiện tại một số cơ quan và các địa phương; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp trực tiếp về những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; xây dựng báo cáo kết quả…

Việc lấy ý kiến tập trung vào các nội dung: Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; Kỹ thuật trình bày các quy trình của Hiến pháp. Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân, các cơ quan Nhà nước ở địa phương, các cơ quan chuyên môn; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nghề nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh. Thời gian tổ chức lấy ý kiến dự kiến từ ngày 15/1 đến hết ngày 15/3/2013.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kim yêu cầu Ban Chỉ đạo nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện CCTP, các cơ quan tư pháp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan tư pháp; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về CCTP; tổ chức tốt việc lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992…


Nguồn: Báo Thái Nguyên
Tác giả