Truy cập nội dung luôn

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay (28-10), Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục chương trình làm việc: Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX ra mắt tại Đại hội.
Đại hội đã công bố danh sách  53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Phiên họp thứ nhất diễn ra vào chiều 27-10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã kiện toàn các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII tái cử khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Thay mặt các đồng chí BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã  phát biểu trước Đại hội. Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: “BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, vui mừng phấn khởi và vinh dự trước sự tín nhiệm của Đại hội, bằng những lá phiếu của mình, các đồng chí đại biểu đã thay mặt cho hơn 84 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lựa chọn, gửi gắm và trao cho BCH những nhiệm vụ và trọng trách. BCH ý thức rằng: "Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề" trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

 

Để xứng đáng với tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã dày công vun đắp, xây dựng và giới thiệu, đặc biệt, là sự lựa chọn và tín nhiệm của các đồng chí đại biểu Đại hội đã bầu, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; vững về bản lĩnh chính trị và kiên định về lập trường quan điểm; linh hoạt sáng tạo, vận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn và vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Để tiếp tục kế thừa và phát triển, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 xin cảm ơn và mong muốn được đón nhận sự quan tâm và tham gia góp ý xây dựng của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là sự tham gia góp ý xây dựng của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015  và toàn thể nhân dân trong tỉnh, giúp BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Trong buổi sáng, Đại hội tiếp tục tập trung vào nội dung thảo luận về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề về phát triển KT-XH của địa phương, giai đoạn 2015-2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2015 -2020, đồng thời  bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 21 đồng chí, trong đó có 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Sau khi công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Đình Lộc - Trần Nhung - Quang Hưng