Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra đột xuất về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại UBND 02 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh

 

Sáng ngày 10/12, Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND 02 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và An Khánh, huyện Đại Từ.

Bộ phận một cửa tại UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, cán bộ công chức chấp hành nghiêm túc chế độ giờ giấc làm việc và đeo thẻ đầy đủ khi làm việc với dân. Đoàn Kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc, tạo sự thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm việc và các doanh nghiệp, cá nhân đến liên hệ công tác. Tuy nhiên công chức tại bộ phận một cửa chưa xác định được phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ công trực tuyến; việc sử dụng phần mềm chưa hiệu quả; sổ ghi chép quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai chưa có trên hệ thống một cửa điện tử; chưa đảm bảo việc bố trí cán bộ trực thay khi vị trí tư pháp vắng.

Đối với bộ phận một cửa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc An khánh, huyện Đại Từ, qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện cải cách hành chính chưa được thực hiện đầy đủ, chưa nhập phần mềm thành thạo, hệ thống sổ sách ghi chép chưa đầy đủ, như lĩnh vực Đất đai, Tư pháp… Một số TTHC chưa đúng cần phải có sự phối hợp với UBND huyện để làm quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận hồ sơ và trả lại hồ sơ cho dân tại UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số thiếu sót mà hai địa phương này cần khắc phục trong thời gian tới như: Tăng cường việc sử dụng phần mềm để trao đổi văn bản liên thông lên huyện; niêm yết thủ tục còn chưa khoa học; cần bố trí vị trí công an, quân sự để tiếp dân; thực hiện đúng việc khai sinh, khai tử liên thông theo quy định.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại bộ phận một cửa của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc An Khánh, huyện Đại Từ.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khắc phục những thiếu sót ngay trong thời gian tới; nghiêm túc hơn trong công tác đánh giá cán bộ; có kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tránh việc lựa chọn không đúng đối tượng, không đủ năng lực làm việc ở bộ phận một cửa.

Thông qua đợt kiểm tra đột xuất đã chỉ ra những bất cập trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác CCHC tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận để giải quyết các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

Nguồn: www.alostories.com

Hoàng Minh