Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ

 

Ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Sở Nội vụ, cùng các sở, ban ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2019, Bộ Nội vụ xác định là năm  bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 5 năm (2016 - 2020). Bộ đã đề ra phương châm hành động của năm là "Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin". Toàn ngành đã chủ động tập trung chỉ đạo đảm bảo nguồn lực để thực hiện  nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các các Bộ, ngành, địa phương  thực hiện tập trung kiện toàn sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp, công lập trực thuộc đảm bảo không chồng chéo. Công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, quản lý sử dụng biên chế đội ngũ cán bộ công chức, tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, công tác văn thư lưu trữ được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của ngành còn một số tồn tại hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa đồng bộ, thống nhất; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn vướng mắc, chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn khó khăn. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong giải quyết công việc chưa tốt, công tác tham mưu, nắm tình hình, xử lý thông tin chưa chủ động, kịp thời.

Trong năm 2020, ngành Nội vụ đề ra những phương hướng, nhiệm vụ như: Đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỉ cương hành chính, thanh tra giám sát hoạt động cải cách hành chính; tiếp tục triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ công chức viên chức trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong giai đoạn (2019 - 2020); hoàn thiện xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo báo cáo cấp thẩm quyền xem xét ban hành; tiếp tục rà soát và bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Nguồn: www.alostories.com

Hoàng Minh