Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân

Sáng 31-10, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Vụ việc thứ nhất, ông Dương Đình Lợi ủy quyền cho con gái là bà Dương Thị Yến, trú tại tổ dân phố Du Tán, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công làm đơn khiếu nại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND thành phố Sông Công về việc kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất bắt buộc đối với gia đình ông khi thu hồi đất để xây dựng tuyến đường Trần Phú thuộc dự án Đường 30/4, thành phố Sông Công. Với 03 nội dung khiếu nại: Gia đình bà Yến không biết việc thu hồi đất của UBND thành phố Sông Công đối với gia đình bà để sử dụng vào mục đích gì; UBND thành phố Sông Công không lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; vị trí thửa đất của gia đình ông Dương Đình Lợi không được thể hiện trên các bản đồ quy hoạch của Dự án.

Vụ việc thứ hai, ông Lê Văn Bình, xóm Công Thương, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thuận Thành, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên làm đơn khiếu nại Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên, với 02 nội dung khiếu nại: Đề nghị được bồi thường 65,5m2 đất tại thửa số 95, tờ bản đồ địa chính số 13, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thuận Thành của gia đình ông theo giá đất ở; đề nghị giao thêm 01 lô đất tái định cư cho gia đình ông.

Vụ việc thứ ba, ông Hà Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Thành) trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa làm đơn khiếu nại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Dương - Chợ Chu, Định Hóa và Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh, với 02 nội dung khiếu nại: Đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đất lúa của gia đình ông bà bằng 50% giá đất ở và bồi thường giá đất ở là 4.400.000 đồng/m2.

Sau khi nghe công dân và các cơ quan quản lý Nhà nước trình bày các nội dung liên quan đến vụ việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: Vụ việc thứ nhất, đối chiếu với quy định của pháp luật, nội dung khiếu nại của ông Dương Đình Lợi, bà Dương Thị Yến không có căn cứ, cơ sở để giải quyết; nội dung xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường là có cơ sở. Các nội dung luật sư đề nghị xem xét trả lời (không thuộc nội dung đơn khiếu nại của bà Yến ngày 18/4/2019) sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Vụ việc thứ hai, nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Bình không có căn cứ, cơ sở để giải quyết; xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường là có cơ sở; không công nhận nội dung khiếu nại của ông Bình. Đối với vụ việc thứ ba, chấp thuận một phần nội dung khiếu nại của ông Hà Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hiền về việc xác định lại giá đất ở để thực hiện bồi thường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Định Hóa xác định lại giá đất ở của gia đình ông bà để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: www.alostories.com

 Kim Oanh