Truy cập nội dung luôn

Ban Tiếp công dân tỉnh tổng kết công tác năm 2019

Ngày 20/1, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh cho biết, năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tăng so với năm 2018; số lượng đơn thư nhiều. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, công chức người lao động Ban Tiếp công dân tỉnh luôn duy trì tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh với các cơ quan phối hợp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy chế. Đặc biệt trong việc tham mưu, chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với công dân giả quyết các vụ việc mang tính chất nổi cộm, phức tạp tại các địa phương do đó đã tạo được lòng tin và tránh được những bức xúc của người dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế như: Việc giải quyết đơn thư chưa được xem xét đánh giá trong kiểm điểm xếp loại hàng năm tại đơn vị; tình hình khiếu nại, tố cáo tuy không gay gắt, không phát sinh những vụ việc nổi cộm nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, còn hiện tượng cùng nội cùng một nội dung nhưng công dân gửi đi nhiều nơi không thuộc thẩm quyền giải quyết, một số cán bộ, công chức chưa thực sự chủ động, tự trau dồi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp với công dân..

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cũng như ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng thời  đề nghị, trong thời gian tới Ban tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; phối hợp các sở, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư./.

 

 

Thainguyen.gov.vn

Đức cường