Truy cập nội dung luôn

Trên 852 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

 

Từ năm 2011 đến nay, huyện Võ Nhai đã huy động được trên 852 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình là 411,5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn lực khác như: Chương trình 135, Nghị quyết 30a, kiên cố hóa trường lớp học, nhân dân đóng góp, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hôi hóa...

 Hiện nay, huyện Võ Nhai đã hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung cho giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Người dân xã La Hiên thu hoạch na.
Hiện nay, huyện Võ Nhai đã hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung cho giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Người dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên thu hoạch na.

 

 

 

 

 

Từ nguồn vốn này, huyện đã đầu tư xây dựng gần 330km đường giao thông, 43 cầu tràn, gần 35,7km kênh mương, 14 nhà văn hóa và 3 khu thể thao tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, sửa chữa, xây mới 142 nhà văn hóa xóm, 2 trường mầm non... Tính đến nay, Võ Nhai có 3/14 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Xã Phú Thượng, Lâu Thượng và La Hiên; bình quân đạt 12,8 tiêu chí/tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Thu nhập bình quân đầu người ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc ước đạt 24,5 triệu đồng/năm. Riêng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM đạt 32 triệu đồng/năm...

Từ nay đến năm 2020, huyện phấn đấu có thêm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá, Dân Tiến, Bình Long đạt chuẩn NTM, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mới. Trong giai đoạn 2021-2025, Võ Nhai phấn đấu có 9/14 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu.

Nguồn: Báo Thái Nguyên