Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ vượt kế hoạch XDNTM

Là huyện miền núi, với 4/13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nằm trong vùng an toàn khu - ATK, thời kháng chiến chống Pháp, nhưng nhờ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, XDNTM ở Đồng Hỷ đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Người dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khe Mo hái chè

Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, cho biết: Những năm qua, huyện tích cực triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp như: sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè; trồng rừng, chế biến lâm sản; kinh tế HTX, tổ hợp tác và làng nghề,... Đến nay, toàn huyện có 30 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 32 làng nghề, 34 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (sản xuất kinh doanh chè, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm).

Việc tập trung, chuyển đổi, bố trí cơ cấu cây trồng - vật nuôi khoa học, phù hợp với lợi thế địa phương nên hiệu quả mang lại khá tích cực. Năm 2018, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.231 tỷ đồng, tăng 945,8 tỷ đồng so với năm 2010; giá trị trồng trọt đạt 95,6 triệu đồng/ha, tăng 39,6 triệu đồng so với năm 2010.

Theo bà Yến, chè được xác định là cây mũi nhọn của địa phương, các chương trình phát triển chè luôn được huyện khuyến khích phát triển nên diện tích chè tăng nhanh. Đến nay, toàn huyện có trên 3.600ha chè; trong đó, chè kinh doanh khoảng 3.110 ha; sản lượng chè búp tươi năm 2018 đạt 38.250 tấn, tăng 9.657 tấn so với năm 2010; giá trị sản xuất chè đạt  200 -300 triệu đồng/ha/năm, tăng 100 – 120 triệu đồng/ha so với năm 2010.

Trong chăn nuôi, Đồng Hỷ đã xây dựng được vùng chăn nuôi theo quy hoạch, từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, theo hướng sản xuất hàng hóa; việc liên doanh, liên kết, từng bước hình thành các chuỗi trong sản xuất, chăn nuôi đang được thể hiện khá rõ. Đặc biệt, vùng chăn nuôi gà theo hình thức bán chăn thả (chăn nuôi thả vườn), với quy mô mỗi hộ từ 500 - 1.000 con/lứa cũng đang là điểm sáng về phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất, việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản địa phương cũng được huyện quan tâm, chú trọng. Thực hiện Chương trình mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường một sản phẩm (OCOP), Đồng Hỷ đã có 07 sản phẩm được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 03 sản phẩm đạt 3 sao, 04 sản phẩm đạt 4 sao.

XDNTM vượt kế hoạch

Sau 10 năm XDNTM,  Đồng Hỷ đã có 8 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích (không tính 02 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc được huyện xây dựng đạt chuẩn, nay chuyển về thành phố Thái Nguyên là Huống Thượng và Linh Sơn); trong đó, bình quân đạt 16,46 tiêu chí/tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; toàn huyện không có tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc dưới 10 tiêu chí.

Đến hết năm 2019, Đồng Hỷ phấn đấu có thêm 02 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cán đích, nâng tổng số đạt chuẩn NTM lên 10 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; nếu so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích vượt kế hoạch đặt ra (theo Nghị quyết, đến năm 2020, huyện có 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM).

Cũng theo bà Yến, một trong những yếu tố để có được thành tựu như vậy là nhờ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa của huyện từng bước phát triển; từ đó, thu nhập của người dân được nâng lên, hạ tầng nông thôn được Nhà nước, nhân dân chung tay xây dựng, từng bước đồng bộ.

Việc phát huy và tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế đã tạo tiền đề XDNTM, NTM kiểu mẫu cho chính quyền và nhân dân Đồng Hỷ tới đây.

 Nguồn: Báo điện tử Kinh tế nông thôn

Tác giả: Đình Hợi