Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn

Chiều 31/10, Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Hội nghị đánh kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Thời gian qua, Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên được triển khai đã giúp nhiều hộ gia đình nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, Chương trình đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường, giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nguồn nước sạch. Giai đoạn 2016-2020, Chương trình thực hiện mục tiêu đấu nối cấp nước sinh hoạt đạt vệ sinh; xây mới và cải tạo hơn 5.200 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây mới, cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh cho 94 trường học; 48 trạm y tế được xây mới, nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh. Với tổng nguồn vốn thực hiện là gần 265 tỷ đồng, Đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh đã thực hiện đấu nối được gần 5.000 hộ dân thuộc các dự án của Chương trình, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 1.000 hộ dân được đấu nối sử dụng nước sạch. Còn lại hơn 6.500 hộ dân thuộc các dự án đang triển khai, dự kiến đến hết năm 2020, sẽ hoàn thành.

Tại cuộc họp, các sở ngành đã tập trung nêu rõ một số nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình như: vấn đề truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường còn hạn chế; nguồn vốn cấp cho chương trình còn chậm…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đạt được trong thời gian qua. Về mục tiêu những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, đánh giá thực trạng toàn bộ các công trình nước sạch, quan tâm đến chất lượng nguồn nước cung cấp đến người dân; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình nước sạch thuộc tỉnh quản lý.

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vnn

Đồng Hưng