Truy cập nội dung luôn

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

 

Ngày 12-8, tại hồ Núi Cốc, Chi cục Thủy sản phối hợp với Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc tổ chức thả hơn 6 vạn con cá giống xuống lòng hồ (ảnh). Các loại cá được thả trong đợt này gồm: Trôi, chắm, chép, rô phi…

Đây là hoạt động thiết thực được Chi cục tổ chức hằng năm nhằm bổ sung, khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Cũng trong ngày 12-8, Chi cục Thủy sản còn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động người dân sống xung quanh khu vực hồ Núi Cốc không sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện và các hình thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; không nuôi thả và phát tán sinh vật ngoại lai có nguy hại đối với nguồn lợi thủy sản; không xả các chất thải độc hại chưa qua xử lý để bảo vệ môi trường sinh thái…

Nguồn: baothainguyen.vn

Lương Hạnh