Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Ngày 01/08, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Paindex); Chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018 (Sipas); triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện theo kế hoạch đã đề ra và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị tổ đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá tổng kết năm, sơ kết 6 tháng, qua đó đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 297.642 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 287.921 hồ sơ. Ban hành 19 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành; 17 quyết định công bố danh mục TTHC về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ban hành mới: 335 thủ tục; bãi bỏ: 348 thủ tục. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các chỉ số năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nhất định: Chỉ số Cải cách hành chính xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố tăng 12 bậc so với năm 2017. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 18/63 tỉnh, thành, và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số PCI các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, sau Lào Cai

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức như: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC chưa cao; chưa thực hiện kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đặt ra; việc rà soát TTHC còn hạn chế; thực hiện chưa đầy đủ các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo, tỉ lệ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử thấp, đặc biệt ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hiệu quả chưa cao; việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong CCHC chưa thực sự trở thành phong trào; các giải pháp, sáng kiến về CCHC chưa đem lại hiệu quả thiết thực, chưa kịp thời triển khai áp dụng thực tế trên địa bàn toàn tỉnh; vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn so với hồ sơ đã giải quyết tại một số cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch CCHC của UBND tỉnh; rà soát các văn bản QPPL hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi bổ sung; về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cần được đồng bộ và sử dụng 1 nhà cung cấp..

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận những cố gắng của các ngành trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, tuy nhiên các chỉ số thành phần vẫn còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, các sở, ngành chưa chặt chẽ. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm đ/c Nhữ Văn Tâm đề nghị: Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị  nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC; căn cứ kết quả báo cáo phân tích chỉ số chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng SIPAS tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và chỉ số của các sở, ngành, UBND cấp huyện cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những nội dung, tiêu chí đánh giá thấp điểm, để có những giải pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục cho năm 2019; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhất là TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã khen thưởng cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018.

Nguồn: www.alostories.com

Đức Cường