Truy cập nội dung luôn

Giải pháp nâng cao chỉ số PCI tỉnh Thái Nguyên

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp (DN) dân doanh. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của một địa phương qua từng năm.

Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng được cải thiện. Chỉ số PCI của tỉnh 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) đều đứng trong 10 tỉnh có chỉ số PCI cao nhất cả nước, đã có nhiều nhà đầu tư lớn lựa chọn Thái Nguyên là điểm đến để xây dựng đại bản doanh, như Tập đoàn Sam Sung, Vingroup; năm 2018 Thái Nguyên đứng thứ 18/63 tỉnh, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số PCI các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, sau Lào Cai.

Nhằm cải thiện thứ bậc xếp hạng và nâng cao chỉ số PCI. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt, sát sao, chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai cụ thể những nội dung Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết số 09-NQ/TU. Quyết tâm thực hiện những giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn thể hiện tính năng động, nỗ lực đột phá của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của địa phương.

Cải thiện chỉ số PCI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng PCI của cả nước, nằm trong tốp Khá, với điểm số 64,24 điểm và đứng thứ hai trong Bảng xếp hạng Chỉ số PCI các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Có 04 chỉ số thành phần quan trọng tăng điểm là: Chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh. Nhiều năm liền tỉnh Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương có chỉ số PCI xếp hạng cao của cả nước.

Lễ ký kết hợp đồng thực hiện dự án giữa UBND TP với Tập đoàn Danko về thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn

Minh chứng rõ nét nhất cho kết quả PCI trong những năm gần đây là tỉnh Thái Nguyên đã có sự tăng trưởng vượt bậc về phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn nằm vị trí trong nhóm các tỉnh có chỉ số tăng cao (năm 2018 tổng thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng). Thái Nguyên là môi trường hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có tiềm lực tài chính như: Tập đoàn Samsung, Vingroup, T&T, FLC; Masan và các doanh nghiệp FDI; từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 đến nay đã thu hút được 64 dự án của 44 nhà đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 115.670 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Thái Nguyên trung bình nhiều năm gần đây đạt trên 12%, nằm trong tốp đầu cả nước; Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.325 tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ, phấn đấu tự cân đối thu chi vào năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần sớm có những giải pháp khắc phục như: Tính ổn định của các chỉ số thành phần PCI chưa cao, việc thu hút đầu tư chưa có chiến lược dài hạn; cải cách thủ tục hành chính có nơi còn chậm và chưa thực sự hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án kết quả chưa cao, vẫn còn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp, hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, chưa tạo lập được nhiều quỹ đất dành cho đầu tư, phát triển..

 

Giải pháp nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư và góp phần nâng cao chỉ số PCI trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai, thực hiện. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 về Đề án cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là những cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, đất đai, đầu tư, xây dựng, kê khai nộp thuế, hải quan, bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên quan đến đất đai như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà soát lại quỹ đất, hướng dẫn lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chú trọng việc công khai quỹ đất chưa giao sử dụng nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở việc giao đất, cho thuê đất, giúp các doanh nghiệp dân doanh bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh; kiên quyết thu hồi dự án đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để giải quyết vấn đề mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Công khai, minh bạch thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhất là quy hoạch, thông tin các dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng hoạt động, phổ biến, công khai các văn bản pháp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thủ tục để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin.

Nâng cao tính năng động và tiên phong của cán bộ lãnh đạo các cấp, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng những hành động thiết thực, đồng thời tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc; xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp về pháp lý, thông tin thị trường, chiến lược kinh doanh, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tiếp cận thông tin và mở rộng thị trường, là động lực thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI, kiểm tra việc thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Sông Công

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn để đề ra giải pháp phù hợp; rà soát và phân tích kỹ những chỉ số bị giảm điểm để có kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần; đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư;  rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính để cắt giảm những thủ tục rườm rà. Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Chỉ số PCI được các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài coi là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét lựa chọn đầu tư tại địa phương. Từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ nhất tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2007 với chủ đề “Cải cách hành chính để thu hút đầu tư”, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; tỉnh Thái Nguyên đã cải thiện rõ nét về môi trường hành chính công, chỉ số PCI của Thái Nguyên đã có sự thay đổi vượt bậc (năm 2011 xếp thứ 57/63), từ năm 2014 - 2016 liên tục nằm trong tốp 10 cả nước, nên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại tỉnh. Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện thứ bậc xếp hạng về chỉ số PCI, tránh để tụt hạng thì đòi hỏi các cấp, các sở ngành cần cải thiện hơn nữa về giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư có dự án tốt, hiệu quả, thân thiện môi trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững./.

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường