Truy cập nội dung luôn

Đánh giá tình hình sự cố Nhà máy xử lý nước thải Gia Sàng

2020-03-27 17:21:00.0

Sáng 27/3, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sự cố Nhà máy xử lý nước thải Gia Sàng và triển khai thực hiện các Dự án vay vốn ODA về hệ thống thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, do Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên quản lý và làm chủ đầu tư. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Nhà máy xử lý nước thải Gia Sàng có công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm thuộc Dự án “ Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” vay vốn ODA của Chính phủ Pháp. Hiện nay cơ bản nhà máy đã hoàn thành và bắt đầu vận hành chạy thử từ ngày 01/01/2018. Kết quả, nhà máy xử lý được trên 1.700.000 m3 (đạt 6.000m3/ngày đêm), chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, ngày 24/8/2019, nhà máy xảy ra sự cố cháy 3 tủ điện tại phòng điều khiển (không có thiệt hại về người), các tủ điện còn lại bị ảnh hưởng do nhiệt và chữa cháy bằng nước nên ảnh hưởng đến toàn bộ các tủ và hệ thống điện. Việc dừng hoạt động của nhà máy cũng gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực sông Cầu, cũng như đời sống của cán bộ, người lao động, do vậy Công ty đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty mời đơn vị tư vấn độc lập, xác định thiệt hại và phương án đề xuất khắc phục sự cố nhà máy; đồng thời trả lương ngừng việc và hỗ trợ người lao động mất việc làm từ khi xảy ra sự cố nhà máy đến khi khắc phục trở lại...

Đối với Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên” vay vốn ODA của Vương quốc Bỉ, với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng, Công ty đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương rà soát điều chỉnh bổ sung dự án về giải pháp kỹ thuật như: Xem xét sử dụng công nghệ mới trong thi công đường ống, làm cơ sở lập lại thiết kế bản vẽ thi công; điều chỉnh lại một số tuyến và vị trí tuyến thoát nước mưa, gắn với thi công tuyến thoát nước sinh hoạt, hạn chế không đặt ống thoát nước sinh hoạt giữa đường giao thông; bố trí vốn đối ứng để đảm bảo tiến độ khi triển khai....

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, căn cứ tình hình thực tiễn và đề xuất của chủ đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh phương án khắc phục sự cố nhà máy xử lý nước thải Gia Sàng để nhà máy sớm hoạt động trở lại. Đối với Dự án vay vốn ODA của Vương quốc Bỉ, giao các ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để khởi động dự án theo đúng tiến độ.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Hiếu  - Mạnh Thắng