Truy cập nội dung luôn

Vững bước một nhiệm kỳ

2020-01-17 16:45:00.0

 

Những tờ lịch dần mỏng lại, năm 2019 sôi động trên các mặt công tác của huyện Võ Nhai đang dần kết thúc. Đây cũng là năm cuối để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện khá toàn diện các mục tiêu đề ra. Đó là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Võ Nhai tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Hồ sinh thái công viên cây xanh thị trấn Đình Cả (Ảnh: Mạnh Thắng)

Nổi bật trong 5 năm qua, là nền kinh tế của huyện Võ Nhai phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các tiềm năng lợi thế của địa phương được khai thác tốt, phát huy được nội lực bằng nhiều cơ chế phù hợp tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 của huyện đạt 6,4% (vượt 0,4% so với nghị quyết); giá trị sản xuất của nông lâm nghiệp tăng bình quân 5%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm tới 5,72%; thu cân đối ngân sách bình quân hằng năm tăng 13% (vượt 3%); duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Hết năm 2019, có 47/67 số trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 70,01% trên tổng số trường học trên địa bàn huyện; 83,83% gia đình văn hoá (vượt 3,83%) và 71% làng bản văn hoá (vượt 10%); 15/15 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020… Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn đang từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.

Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện Võ Nhai trên 1.564ha, trong đó đã hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Là địa phương vùng cao, xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội có nhiều khó khăn nên Võ Nhai xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngành nông nghiệp chuyển dần sang phát triển sản xuất hàng hoá, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với trọng tâm là các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được nhu cầu thị trường. Trong số này, chè và cây ăn quả dần trở thành loại cây thế mạnh của địa phương đem lại thu nhập cao cho người dân. Hiện nay, diện tích chè toàn huyện Võ Nhai là 1.280ha với 11 làng nghề chè; sản lượng chè búp tươi đạt trên 10.880 tấn/năm, tăng gần 40% so với năm 2015. Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện trên 1.564ha, trong đó đã hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Na (La Hiên) cho thu nhập từ 380-400 triệu đồng/ha/năm; bưởi (Tràng Xá) cho thu nhập từ 500-700 triệu đồng/ha/năm; ổi (Phú Thượng), cam (Lâu Thượng) cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng/ha/năm... Nhiều diện tích được chứng nhận sản xuất an toàn theo quy trình VietGAP và đầu tư công nghệ mới giúp giảm công chăm sóc và chi phí, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất trồng trọt từ đạt 52 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 68,3 triệu đồng/ha đến năm 2019.

Mô hình nuôi gà lấy trứng cho thu nhập cao của hộ dân ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Liên Minh (Võ Nhai)

Về xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cán bộ, nhân dân. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp. Kết quả: Toàn huyện đã có 3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới, 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình của huyện giai đoạn 2016-2019 đạt 288,2 tỷ đồng, trong đó đóng góp của nhân dân đạt 113 tỷ đồng. Thông qua xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được đầu tư tích cực, tạo sự thay đổi lớn về diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc hơn, khả năng tiếp cận pháp luật ngày một tốt hơn; quốc phòng và an ninh được giữ vững; nhiều mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn có thu nhập cao được hình thành và phát triển.

Hạ tầng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được đầu tư tích cực, tạo sự thay đổi lớn về diện mạo nông thôn đặc biệt là ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được Võ Nhai xác định là khâu “then chốt”. Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện chú trọng, làm tốt; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở Đảng bộ huyện Võ Nhai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện. Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy hằng năm đều có kế hoạch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cơ sở để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn

Có thể khẳng định, trong nhiệm 2015-2020, các cấp ủy, chính quyền huyện Võ Nhai đã quan tâm và chỉ đạo sát thực tế; các cấp, ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhân dân đồng thuận, hưởng ứng đã tác động tích cực đến hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, huyện cũng còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu nghị quyết như: Số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới, số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, tỷ lệ ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế… Đây là những nội dung Đảng bộ huyện sẽ tập trung khắc phục, đồng thời tiếp tục phát huy những ưu điểm, tạo nền tảng cho bước phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là: “Đoàn kết, đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Võ Nhai phát triển bền vững”.

Nguồn: www.alostories.com

Phạm Văn Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai