Truy cập nội dung luôn

Tình hình TTATGT tuần từ 19/7/2018 đến 25/7/2018

Trong tuần qua(từ 19/7/2018 đến 25/7/2018) trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ TNGT, chết: 0 người, bị thương: 01 người. Hư hỏng: 03 xe ô tô,  01 xe mô tô. Thiệt hại tài sản ước tính 08 triệu đồng.

  1. Tình hình TTATGT trên địa bàn:

Tình hình TTATGT trong tuần ổn định không xảy ra ùn tắc giao thông.

 2. Tai nạn giao thông đường bộ: 02 vụ, chết: 0 người, bị thương: 01 người. Hư hỏng: 03 xe ô tô,  01 xe mô tô. Thiệt hại tài sản ước tính 08 triệu đồng.

 So sánh tuần trước liền kề: bằng số vụ, giảm 01 người chết, bằng số người bị thương.

Trong đó:

          - TP Thái Nguyên: 02 vụ, bị thương: 01 người.

          3. Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy: Tình hình TTATGT diễn ra ổn định, không xảy ra TNGT.

4. Kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong tuần :

- Đã kiểm tra, lập biên bản: 1014 trường hợp vi phạm về TTATGT;

          + Xe khách vi phạm: 36 trường hợp.

+ Không đội mũ bảo hiểm: 280 trường hợp.

+ Không có giấy phép lái xe: 99 trường hợp.

+ Dừng đỗ: 13 trường hợp.

+ Quá tải: 02 trường hợp

+ Nồng độ cồn: 15 trường hợp

+ Tự ý hoán cải: 03 trường hợp

+ Còn lại là các lỗi vi phạm khác.

- Tạm giữ: 49 xe ôtô, 102 xe mô tô, còn lại là tạm giữ giấy tờ.

- Thu nộp kho bạc nhà nước: 830.509.000 đồng.

- Tước GPLX có thời hạn 82 trường hợp.

Nguồn: Theo phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Nguyên