Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

2020-04-23 07:30:00.0

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể như sau:

Nguồn: www.alostories.com