Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung tiếp nhận và trao gạo cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu lương thực do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2020-04-13 21:03:00.0

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 11/4/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung đã tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo cho các gia đình hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu lương thực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

Thành viên BCĐ và Đội thanh niên xung kích, đội tự quản xóm tiếp nhận gạo chuyển đến hộ dân

 

Trong dịp này, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung có 29 hộ gia đình với 134 nhân khẩu được nhận hỗ trợ tương đương với 2.010 kg gạo (15kg gạo/khẩu).Sau khi tiếp nhận gạo từ UBND huyện, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona phối hợp với đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh với dịch bệnh Covid-19 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung, đội tự quản của các cơ sở xóm tổ chức cấp phát gạo đến từng hộ dân được hưởng lợi trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Công tác cấp phát gạo đã đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

 

Trao gạo đến tận tay hộ dân

Công tác triển khai chính sách trợ giúp của UBND huyện Võ Nhai tại địa phương đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, công tâm và khách quan. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo câc cơ sở xóm triển khai chính sách hỗ trợ của UBND huyện đến các hộ dân, hướng dẫn các hộ dân thuộc diện hỗ trợ làm đơn đề nghị gửi UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Danh sách các đối tượng được lập và họp xét thông qua hội đồng xét duyệt trợ cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Qua đó tăng cường nâng cao trách nhiệm của cơ sở xóm, cá nhân có liên quan, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc rà soát, xét duyệt lập danh sách cũng như trong quá trình chi trả hỗ trợ.

Vận chuyển gạo lên xóm Lũng Luông

Trong thời gian tới, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục đưa các gói hỗ trợ an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của Chính phủ và các cấp đến đúng với người được hưởng và không bị trục lợi. Đồng thời nâng cao vai trò của các ban ngành, đoàn thể, cơ sở xóm trong việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ để người dân có thể giám sát được, đem lại hiệu quả như mục tiêu Chính phủ đề ra./.

 

Các hình ảnh tiêu biểu của hoạt động: