Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Giới thiệu chung

- Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung

- Địa chỉ: Xóm Trung Thành - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 

II. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Họ và tên: Lương Văn Lịch

Năm sinh: 1980

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977.809.050

2. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

Họ và tên: Hà Thanh Hải

Năm sinh: 1981

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0949.328.293