Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Giới thiệu chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung

- Địa chỉ: Xóm Trung Thành - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 

II. Lãnh đạo Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung

1. Bí thư Đảng ủy

Họ và tên: Phạm Hồng Quân.

Năm sinh: 1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0979.827.455

2. Phó bí thư thường trực

Họ và tên: Lương Văn Lịch

Năm sinh: 1980

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977.809.050

3. Phó bí thư Đảng ủy

Họ và tên: Lương Thị Mỹ Chải.

Năm sinh: 1984

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 02083602006

4. Ủy viên ban thường vụ:

4.1. Lý Văn Hoàng - Chủ tịch UB MTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thượng Nung

Năm sinh: 1979

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0368.571.484

4.2. Ma Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND

Năm sinh: 1975

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977646426