Truy cập nội dung luôn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH chỉ đạo công tác XDNTM.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH chỉ đạo công tác XDNTM.