Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh quy hoạch Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên

06-11-2017

Dưới đây là Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên (theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên).