Truy cập nội dung luôn

QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Đồng Hỷ

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com