Truy cập nội dung luôn

Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 23-7, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com