Truy cập nội dung luôn

Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào dự án trồng cây dược liệu, rau an toàn, hoa, nấm

Hỗ trợ 15 triệu đến 600 triệu đối với Doanh nghiệp có dự án trồng cây dược liệu, rau an toàn, hoa, nấm trên địa bàn tỉnh, điều kiện: Đối với cây dược liệu phải nằm trong danh mục các loài dược liệu tập trung do Bộ Y tế công bố, có quy mô tập trung từ 15 ha trở lên, đối với dự án trồng rau an toàn, hoa từ 5 ha trở lên đối với diện tích gieo trồng theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap..


Nội dung, điều kiện để được hỗ trợ xem tại file đính kèm

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng HCC (ĐC)