Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Viettime tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên của Công ty cổ phần Viet Time Holdings

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com