Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường Trần Phú, phường Cải Đan, thành phố Sông Công theo hình thức PPP - Hợp đồng BT

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com